A10 Temné pole

Mikroskop tmavého poľa dokáže vytvoriť kontrast medzi objektom a okolitým poľom, takže pozadie je tmavé a okraj objektu jasný. Môže zreteľne zobraziť niektoré priehľadné a veľmi malé objekty. Rozlíšenie pod mikroskopom tmavého poľa sa pri pohľade na svetlé pole môže zvýšiť až na 0,02 ~ 0,004 um od normálneho 0,45 um. Mikroskop tmavého poľa je možné upgradovať z bežného mikroskopu pridaním kondenzátora tmavého poľa a žiarovky s vyššou intenzitou, niekedy objektívu tmavého poľa s clonou clony, ktorá môže zmenšiť clonu na menej ako 1,0.