A14 Obrátené

Inverzný mikroskop, je „obrátená“ verzia zvislého biologického mikroskopu, svetelný zdroj aj kondenzátor sú umiestnené vysoko nad pódiom a smerujú dole k pódiu, zatiaľ čo objektívy a veža objektívu sú umiestnené pod pódiom smerujúcim nahor. Bol vynájdený v roku 1850 J. Lawrence Smith, používaný na pozorovanie živých buniek alebo organizmov na dne Petriho misky alebo banky na kultiváciu tkanív. Biologické invertované mikroskopy môžu tiež poskytovať funkcie svetlého poľa, fázového kontrastu alebo epi fluorescencie.