A18 Porovnanie forenzné

Porovnávací mikroskop, tiež známy ako forenzný mikroskop, je mikroskopický systém kombinovaný s duálnymi mikroskopmi. Prostredníctvom dvoch samostatných optických systémov prístroja si môžete prezrieť individuálny úplný obraz objektívu vľavo alebo vpravo alebo porovnať dva objektívy v rozdelenom a prekrývajúcom sa obraze a zistiť tak mikroskopický rozdiel medzi nimi. Tento prístroj sa používa hlavne v kriminalistických laboratóriách, bezpečnostných tlačiarňach, bankách, odbore kontroly kvality priemyslu, na porovnávacie vyšetrovanie puzdier nábojníc a nábojníc, značiek nástrojov, meny, mincí, bankoviek, dokumentov, známok, pečatí, odtlačkov prstov, vlákien a viac drobných dôkazov.