A15 Polarizácia

Polarizačný mikroskop je ďalší typ zloženého mikroskopu. čo môže zvýšiť kontrast a kvalitu obrazu na vzorke, kde iné techniky ako fázový kontrast alebo tmavé pole nie sú také účinné. Používajú sa dva polarizačné filtre, ktoré sa nazývajú „polarizačné“ a „analyzátorové“ filtre. Polarizátor je umiestnený v dráhe zdroja svetla a analyzátor v optickej dráhe. Polarizačné zložené mikroskopy sa používajú na skúmanie chemikálií vo farmaceutickom priemysle a petrológovia a geológovia používajú polarizačné mikroskopy na skúmanie minerálov a tenkých plátkov hornín.