A13 Hutnícky

Metalurgický mikroskop je zložený mikroskop, ktorý sa špeciálne používa v priemyselných zariadeniach na prezeranie vzoriek s veľkým zväčšením (napríklad kovy), ktoré cez ne nedovolí prechádzať svetlom. Môže to mať prechádzajúce a odrážané svetlo alebo len odrazené svetlo. Odrazené svetlo svieti dolu cez objektív. Metalurgické inverzné mikroskopy sa používajú na prezeranie kovových alebo pevných predmetov, ktoré nimi neprechádzajú cez svetlo a sú príliš veľké na to, aby ich bolo možné umiestniť pod zvislý metalurgický mikroskop. Metalurgické mikroskopy môžu tiež využívať temné pole, fázový kontrast alebo funkciu DIC na získanie pohľadu na špeciálnu vzorku.