A17 Viacnásobné prezeranie

Mikroskop s viacerými pozorovaniami, určený hlavne na vyučovacie a vzdelávacie účely. Pripojením 2 alebo viacerých zložených mikroskopov k optickým trubiciam a stojanu môžu učitelia zdieľať svoje zorné pole v reálnom čase pod mikroskopom s 2 ~ 10 študentmi. Vďaka laserovému ukazovátku v zornom poli, ktoré ovláda učiteľ, je ľahké študentovi ukázať a naučiť ho pracovať pod mikroskopom alebo študovať predmety spoločne.