Fotoaparát mikroskopu A59

Opto-Edu ponúka kompletný výber digitálnych mikroskopov a fotoaparátov, vrátane USB2.0, USB3.0, 2.4G / 5G WIFI, HDMI, 4K atď. Digitálny fotoaparát je čoraz populárnejší vo výrobe, kontrole kvality a zabezpečovaní kvality, zlyhaní analýza, výskum a vývoj, ako aj súdne lekárstvo.