A12 laboratórium

Laboratórny mikroskop ako zložený mikroskop vyššej úrovne určený na laboratórny výskum, dennú kontrolu hostiteľa, štúdium na inštitúte a vysokej škole. Laboratóriá boli zvyčajne projektované s plánom objektívu alebo s nekonečným optickým systémom, väčšina z nich je upgradovateľných s pripojením plného rozsahu funkcií, aby získali prehľad o tmavom poli, polarizácii, fázovom kontraste, fluorescencii, DIC, metalurgii.