A19 Fázový kontrast

Mikroskop s fázovým kontrastom je zložený mikroskop, ktorý využíva špeciálnu objektív s fázovým kontrastom a posúvač fázového kontrastu alebo kondenzátor fázového kontrastu na vyvedenie kontrastu vo vzorke bez toho, aby bola vzorka zafarbená. Pripojením pripojenia fázového kontrastu môžeme upgradovať biologický mikroskop na laboratórnej úrovni na mikroskopy fázového kontrastu, ktoré sa dajú použiť na sledovanie baktérií alebo krviniek alebo akýchkoľvek transparentných vzoriek.